Hundpejl från B-Bark

Ny hundpejl 6750:- komplett med alt 7350:-

 

B-bark applikationen finns att fås till 920. Samt i Android-mobiler  Web-versionen av programmet kan läsas också med Apples iOS-enheter (iPhone och iPad) och i alla nyare webläsare.

+Klicka här för att beställa hundpejl

genskapNoggrannare beskrivning av egenskapen
Optimerad inbyggd GSM antennGSM-sändtagarens signalkvalité beror på många olika faktorer; sändtagarens känslighet, sändtagarens och antennens inbördes impedansanpassning, bruskoefficienter samt själva antennen. Då man granskar GSM-prestationsförmågan i sin helhet kan man se att en grundligt planerad inbyggd antenn som en del av GSM-sändtagarens kedja möjliggör samma prestationsförmåga som en lösning byggd på en yttre antenn. Andra faktorer som stöder användningen av en inre antenn är bl.a. att risken för att antennen går sönder blir obefinlig och en inbyggd antenn är också mer ergonomisk.

 

 

Telefonkontakt i två riktningarTraditionellt har hundpejlarna som är i användning en GSM-förbindelse i en riktning, närmast för att du skall kunna auditivt lyssna på skall. En ny egenskap som b-bark halsbandet innehåller är en tvåvägs audioförbindelse, dvs. i halsbandet finns förutom en mikrofon även en högtalare. Tvåvägs förbindelsen är användbar, om exempelvis hunden har kopplats av någon annan än ägaren eller om man vill åstadkomma en stöt. Dessutom kan högtalarfunktionen i användning tillsammans med ett varningsljus ha en avskräckande effekt vid risk för vargangrepp på hunden. Dessutom kan högtalarfunktionen användas tillsammans med ett varningsljus som avskräckande effekt vid risk för vargangrepp på hunden.
Exakt och snabb positionering 

 

Traditionellt har man alltid använt sig av GPS-positionsbetämning i hundpejlarna. GPS tillsammans med, ett till GPS-liknande, GLONASS-system medför en enorm förbättring för pålitligheten och precisionen i positionsbestämmelsen, i synnerhet på täckta platser såsom i en tätbevuxen skog eller klippkant. GPS-konstellationen omfattar sammanlagt 27 satelliter och GLONASS-konstellationen motsvarande 24 satelliter. Vid det här laget kan inte antalet satelliter i GLONASS-systemet tävla med antalet i GPS-systemet, men för användaren är den stora fördelen just att man kombinerar de båda teknikerna. Antalet satelliter ökar och prestationsförmågan ökar jämfört med att man enbart skull använda GPS satelliter. Fördelen med en pejl som använder både GPS- och GLONASS-system är, att pejlen får flera satelliter i sin användning. Detta för med sig, en snabbare positionsbestämning, en förbättrad prestationsförmåga på täckta platser med en förbättrad noggrannhet med de lägsta DOP (Dilution Of Precision) värdena.

Dessutom drar b-bark nytta av A-GPS-egenskapen, dvs. understödd satellitposition, där pejlens ungefärliga placering först definieras med hjälp av de satellitbanor som det jordbundna nätet ger. Med hjälp av nätpositionen får man snabbare fram de närmsta satelliterna, varvid A-GPS förminskar tiden som går åt till den s.k. kallstarten för GPS-positionsbestämningen.

Elektronisk kompass 

 

En visning av riktningen med hjälp av bara GPS fungerar bara om målet i fråga är i rörelse. Då målet är stillastående kan man inte med noggranhet utläsa riktningen på basen av GPS signalen. Den elektroniska kompassen som är integrerad i b-bark gör det möjligt att få en tillitsfull visning av riktningen även fast objektet inte är i rörelse.

En fullständigt vatten- och dammtät inkapsling 

 

En utgångspunkt när man började utveckla b-bark var att den ska ha en utmärkt mekanisk hållbarhet. De materialen som använts och tillverkningssättet har valts med beaktande av den krävande användningsmiljön för produkten. Inkapslingen är planerad och genomfört enligt standardfordringarna IP67 och MIL-STD-810. (se följande punkt).

Planerad och testad enligt kraven IP67 och MIL-STD-810 

 

IP-klassificeringssystemet används i Europa för attdefiniera tätheten på el-apparater. IP67 betyder, att apparaten är fullt damm- och vattentät. MIL-STD-810 är en standard som utarbetats av USA:s arméns teskommando. Standarden består av en serie olika miljötester utformade för att bevisa att den utrustning som motsvarar standarden kommer att överleva på fältet.

Extremt lång drifttid 

b-bark finns tillgänglig med tre olika batterimodeller: 1×18350, 1×18650 ja 2×18650. Med den största modellen har du ett batterikapacitet på tom. 6800 mAh.

BatteriDrifttid @ uppdateringsintervall
2 x 18650, Keeppower 2200 mAh+48 timmar @ 30 s.
2 x 18650, Keeppower 2200 mAh+24 timmar @ 5 s.
2 x 18650, Keeppower 3400 mAh+96 timmar @ 30 s.
1 x 18650, Keeppower 3400 mAh+36 timmar @ 30 s.
1 x 18350, Keeppower 900 mAh+6 timmar @ 30 s.

 

Obs 1: temperaturen påverkar batteriets prestanda. Obs 2:Uppdateringsintervallen ändras automatiskt till 60 sekunder när batterinivån sjunker under 15%. Utbytbara litiumbatterier Tillgången till de litiumbatterier (Li-ion) av typen 18350/18650, som används i b-bark, har under 2010-talet ökat märkbart, beroende på att bl.a. 18350/18650 storleken används i en stor del av LED-ficklamporna. Batterierna kan bytas och väljas av användaren och uppladdningen sker med en separat laddare. När man väljer batteri skall man granska säkerhetsfaktorer, alltså batterierna måste alltid vara skyddade mot kortslutning(protected).

 

Marknadens mest omfattande område för användningstemperaturen: -35°C … +55°C

 

Vid utvecklingen av b-bark har vi speciellt uppmärksammat valet av material och komponenter. Omsorgsfullt valda komponenter och material garanterar en störningsfri funktion även i låga och höga temperaturer.

Fullt automatiska uppdateringar av programmet 

 

b-bark-halsbandet utnyttjar automatiska FOTA (Firmware Over-the-Air) uppdateringsmekanismen. Detta betyder att användaren inte behöver göra någonting för att hålla halsbandets programvara uppdaterad. Den automatiska uppdateringen sker i samband med att man startar upp halsbandet. När b-bark halsbandet märker att en ny programversion är tillgänglig så laddas den ned automatiskt. Användaren meddelas om en genomförd uppdatering genom b-bark applikationen.

Fjärrkontrollerad varnings LED 

Användaren kan genom programmet starta en kraftig blinkande varningslampa, t.ex. då hunden i skymningen eller mörkret närmar sig en livligt trafikerad väg. Med hjälp av ljuset kan man också underlätta uppkopplingen till hunden i mörkret.

SIM-kortet kan enkelt bytas av användaren 

I b-bark-halsbandet används SIM-kort (2FF, 25 x 15 mm) av normal storlek. SIM-kortets hållare är en push-push typ, som gör installation och utbyte av SIM-kortet enkelt.

Planerad och tillverkad i Finland 

b-bark är planerad och tillverkad i Finland och man har tagit de svåra nordiska förhållandena i beaktan vid tillverkningen. I planeringen av b-bark har många av de ledande specialisterna på radio- och antennteknik medverkat, också topprofessionella grupper på programmerings- och datatrafikområdet medverkat. Förutom den tekniska sakkännedomen har från första början även jakt- och jakthundsspecialister medverkat, på vilkas inrådan och rekommendationer b-bark har utformats till den bästa möjliga att uppfylla behov och önskemål för slutanvändaren.

24 månaders garanti 

b-bark-halsbandets begränsade tillverkarens tillverkargaranti räcker i tjugofyra (24) månader från inköpsdagen räknat och omfattar alla material- installations- och tillverkningsfel som uppstår i produkten.

Halsband B-Bark Easy

Hunting Assistance
calle@hunting.se
TFN: 070-592 36 00
Se även www.b-bark.com