Kurs information Vildsvin Björn

Denna eftersökskurs på vildsvin kombinerat med björn har blivit mycket populär och omtyckt av våra deltagare! Kursen omfattar allt vad ett eftersök innebär från början till slut och vi varvar teori med praktik. Vi vill med denna kursen tydliggöra vad ett eftersök handlar om – vilket är mer än att bara spåra! Kursen vänder sig till alla som kan komma i kontakt med eftersök oavsett om Ni är jaktledare, hundförare eller eftersöksjägare redan.

Vi inleder med ett teoripass där vi talar om orsakerna till eftersök, trafik/jaktliga eftersök, de nya reglerna efter 2010, gällande lagar och paragrafer samt vapen, vapenanpassning och ammunition.
Efter teoripasset fortsätter vi dag 2 ute med skottets verkan; vi visar vad som händer när kulan tar i en kvist och vådan av detta. Vi går även igenom olika typer av lämpliga eftersöksvapen, tillhörande ammunition och sikten. Utbildningsmaterial kommer att tillhandahållas av oss.

För att visa hur en nästan äkta skottplats ser ut kommer vi att skjuta på ett trafikdödat vildsvin/hjort, med olika typer av vapen och ammunition. Vi visar sedan vilken typ av ”bevis” man letar efter och var man ska leta, samt vilka effekter ”rätt” vapen och ammunition får vid ett eftersök.

Under dag 3 talar vi om hunden som har en nyckelroll i eftersöket, och vi lär oss vikten av att läsa och förstå de signaler som hunden hela tiden förmedlar till oss på olika sätt – vilket inte alltid är helt lätt!. Teoripasset innehåller också frågeställning/intervju med en skytt vilket är en viktig pusselbit för ett lyckosamt eftersök. Det blir även en problemlösningsdel – ”hur gör jag om…?” Därefter blir det praktiska övningar utomhus för deltagarna såsom intervju med en skytt, skottplats undersökning och ett kortare spår att följa upp.

Hundarna kommer även att få möta både björn och vildsvin om än på vajer. Detta ger dock en bra bild på hur hunden kommer att reagera/fungera i praktiken. Detta är såklart frivilligt. Ev kommer där att finnas möjlighet att åka till träningshägn för vildsvins(ingår ej i kursen).

Vi kommer även att skjuta praktiskt jakt/eftersöks skytte för att känna lite på vilka situationer vi kan ställas inför under ett eftersök där vi använder våra egna vapen för att öka på skjutteknik och handhavande. Vi kommer även att genomföra mörkerskytte på olika mål och situationer.

Efter genomförd kurs har deltagarna en bred grund att stå på, med de kunskaper som behövs för att känna sig trygga vid, skarpa eftersök!
Det finns naturligtvis utrymme för spontana frågestunder och vi ledare kommer att dela med oss av våra egna erfarenheter, såväl bra sådana som mindre bra.

– Boende kan lösas på STF vandringshem i Tollarp på telefonnr 044-310023 alt maila på info@axona.se. Ligger 10 min bort.